• Rekruttering
  • For dit medarbejderteam
  • Om egen ledelsesstil
  • Lederteamets relationer og samarbejde

For dit medarbejderteam

Jeg arbejder med et testværktøj, der afdækker medarbejdernes personlighed og samarbejdsevne. Ligeledes kan jeg foretage en kognitiv test.

Når du skal sammensætte dit team – eller udvikle dit hold, så er det vigtigt, at du som leder kan se, at de supplerer hinanden godt og passer sammen. Derfor kan det være nyttigt at få afdækket dette.

Rekruttering

Når du skal rekruttere, kan vi opstille nogle kriterier og derefter teste mulige kandidater op mod dette. En proces og et værktøj der kan minimere fejlansættelser. Værktøjet kan aldrig måle kemi, det kan kun en god samtale og derefter virkeligheden, hvorfor en prøvetid også altid er nyttig,

Om egen ledelsesstil

Kender du dig selv ? – de fleste vil sige ja til dette spørgsmål. Men er det også det korrekte svar.

Ved at gennemføre test kan vi sammen blive klogere på netop din personlighed og dermed også din ledelsesstil.

Vi kan arbejde med, at vende dine ”skyggesider”, til fordele.

Vi kan åbne dit ”blinde” felt og gøre dig mere bevidst om, hvem du er, og hvordan du virker på andre mennesker.

Vi finder frem til områder, der skal arbejdes og trænes med, jo mere du træner des bedre bliver du.

Lederteamets relationer og samarbejde

Et team er en vigtig faktor i din virksomhed. Kender de hinanden og kan de samarbejde og spille hinanden gode i det daglige arbejde.

Her handler det om selvindsigt og forståelse.

Vi kan teste et team i dette samarbejde og gennemføre forskellige sessioner med øvelser og forskellige afklarende snakke og spil, der gør os klogere på menneskerne i teamet. Når man kender styrker og svagheder bliver det bare meget nemmere at spille hinanden gode

Værktøjet er også meget anvendeligt, når der efterfølgende skal ansættes nye medarbejdere i teamet, ved at opstille kriterier inden rekrutteringen kan vi teste og finde frem til den person der passer bedst ind.

Vi kan ligeledes supplerer med kognitiv test på medarbejdere og ikke mindst ansøgere.

Ønsker du at dit team skal blive bedre sammen og der skal teambuilding til, så samarbejder jeg med en række kompetente personer, der kan supplere min del med nogle praktisk øvelser ude i terræn.