Varighed ca. 5 timer

Med afsæt i Bestyrelseskursus i roller, ansvar og opgaver arbejder vi i denne version dybere i alle tre emner. I denne version bliver det korte kursus uddybet, og vi arbejder mere specifikt omkring selve udvælgelsen og sammensætningen af den professionelle bestyrelse og har tid til at drøfte opgaverne, rollerne og ansvaret – og ikke mindst det forpligtende samarbejde i selve bestyrelsen.

Vi gennemgår også, hvilke dokumenter en bestyrelse bør have med hinanden og for sig selv, og hvad der skal være af dokumenter og processer mellem bestyrelsen og virksomheden. Vi gennemgår et årshjul, og hvorfor det er godt at have. Vi giver kort sagt deltagerne praktiske værktøjer, der gør det nemmere at lykkedes med det professionelle bestyrelsesarbejde.

Vi kigger også ind i, hvordan bestyrelsen sikrer, at dokumenter håndteres og udveksles sikkert mellem ledelse og bestyrelse.

Form: Undervisning og diskussion med eksempler relateret til den konkrete virksomhed og branche. Workshop med dokumenter, skabeloner og årshjul klar til implementering. Drøftelser og afstemning af krav og forventninger til hinanden og samarbejdet.

Effekt: Bestyrelsen erhverver sig et højt vidensniveau og bliver i stand til at agere professionelt i bestyrelsesarbejdet. Der tilføres et konkret og meget håndgribeligt grundlag for, at det kommende bestyrelsesarbejde kan foregå afstemt og i god dialog og samarbejde – ikke kun bestyrelsen imellem men også sammen med daglig ledelse til fordel for en sund virksomhedsdrift.