Med praktisk erfaring i professionelt bestyrelsesarbejde fra kommercielle selskaber og fonde igennem mange år, og en hverdag med flere bestyrelseshverv er Workshops i bestyrelsesarbejdet og Rådgivningsforløb om udvikling af Bestyrelsesarbejdet en strategisk kompetence, jeg både underviser i og rådgiver om.

Udvikling af en bestyrelse sker bedst som en vekselvirkning mellem kursus/workshops og rådgivningsforløb.

Jeg tilbyder workshops om bestyrelsesarbejdet, der fokuserer på:

  • Bestyrelsesseminar i ansvar, roller og opgaver
  • Den professionelle bestyrelse
  • Strategiworkshop
  • Virksomhedstilpasset Workshops ud fra jeres ønsker og behov

Mine rådgivningsforløb fokuserer på:

  • Rådgivning i processer og skabeloner for det gode bestyrelsesarbejde
  • Search, udvælgelse af nye bestyrelsesmedlemmer
  • Onboarding af nye bestyrelsesmedlemmer

Rådgivning i det gode bestyrelsesarbejde

Det gode bestyrelsesarbejde løftes, hvis der er gjort et ordentligt forarbejde! Jeg giver rådgivning og inspiration til den gode dagsorden, årshjul for bestyrelsen, den gode og fyldige ledelsesberetning, så bestyrelsen kan bruge møderne til at udvikle virksomheden og sparre med ledelsen.

En bestyrelse har et ansvar og en række pligter. Dermed er der helt konkrete ting, bestyrelsen skal varetage som regnskab og budgetopfølgning – det kan man sjældent gøre rigtig spændende – og det er i hvert fald ikke her – man skal springe over, da det er en af bestyrelsens vigtigste opgaver.

Kunsten i det gode referat og andre konkrete værktøjer til arbejdet i bestyrelsen gennemgås, og der tages altid udgangspunkt i virksomheden. Vi kigger på det, I har, og det I gør, og derefter kommer jeg med modeller, der vil være hensigtsmæssige at bruge.

Der er ikke to bestyrelser, der er ens – der er mange, der ligner hinanden – men ikke ens. Det skyldes, at vi mennesker er forskellige, og vi arbejder forskelligt. En bestyrelse serviceres af ledelsen, og her er det vigtigt hvordan det daglige samarbejde mellem formand og den daglige ledelse bygges op. Gør man det rigtigt – eller rettere så det passer til ens rytmer – kan man få et rigtigt godt samarbejde, så bestyrelsesmøderne bliver mere kvalificerede og forløber bedre til gavn for virksomhedens udvikling.

Det handler i bund og grund om at spille hinanden gode og finde frem til de styrker, vi hver især rummer. Hvis det lykkedes og grundlaget for bestyrelsesmøderne er velforberedte, kan man få nogle utrolige spændende drøftelser, der vil medvirke til at udvikle virksomheden i en sund retning.

Search, udvælgelse af nye bestyrelsesmedlemmer

Sammensætning af den rigtige bestyrelse er en grundlæggende forudsætning for succes. Mange bestyrelser er tilfældigt sammensatte. Det er her en god ide at gøre sit arbejde grundigt.

Hvilket kompetencer har vi i bestyrelsen i dag – og hvilke bør vi have fremadrettet?

Når man har denne oversigt, kan man også begynde at tænke i navne – ikke før. Alligevel er det ofte en svær opgave.

Et bestyrelsesmedlem bør efter min mening kun sidde i bestyrelsen, såfremt medlemmet kan give noget til virksomheden og medvirke til en udvikling. Man bør ikke sidde der, fordi man altid har gjort det. Det skal skabe værdi for virksomheden og naturligvis skal det enkelte medlem også selv føle, at man bidrager – den går to veje. Med andre ord ethvert bestyrelsesmedlem har en udløbsdato.

Jeg har erfaring i at sammensætte bestyrelser og hjælper med rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer til netop din bestyrelse. Vi afdækker først den nuværende bestyrelses kompetencer og værdier, og baseret på det, I mangler, finder vi et antal egnede personprofiler, der matcher de kompetencer, I efterspørger.

Herefter er det op til jer at vælge og indgå aftale med det eller de medlemmer, I finder mest egnede og passer bedst som person ind i jeres team.

Ved indtrædelse af nye medlemmer findes der processer og dokumenter for etablering af det gode og effektive samarbejde i bestyrelser.

Kontakt mig for at høre nærmere.

Onboarding af nye bestyrelsesmedlemmer

Når bestyrelsen er fuldtallig igen, er det vigtigt, at der foretages en god on-boarding af det nye medlem, så det nye medlem hurtigt bliver optaget i gruppen og bliver en effektiv medspiller. Det kan ske på rigtig mange måder og skal selvfølgelig ske på en måde, der passer ind i din virksomhedskultur.

Der er en række processer, der er gavnlige at gå igennem både fagligt og socialt for at fremme samspillet og mødernes effektivitet.

Jeg rådgiver om de vigtige trin og de dokumenter, der skal udfyldes i denne proces.

Jeg hjælper med at udarbejde og/eller gennemføre on-boarding plan med udgangspunkt i det nye bestyrelsesmedlems kompetencer. Hvis det nye medlem f.eks. skal have tilegnet sig kompetencer indenfor virksomhedsdrift og regnskabsanalyse, gennemfører jeg også en introduktion til regnskabet, opmærksomhedspunkter og god spørgeteknik for bestyrelsesmedlemmer.

Det er vigtigt, at den nye samlede bestyrelse bruger lidt tid sammen, også gerne socialt, da det ofte er en rigtig god måde at lære hinanden at kende på. Det kan være gavnligt, når der skal træffes hurtige og svære beslutninger.