Generationsskifte/salgsmodning og Virksomhedssalg

  • Generationsskifte
  • Salgsmodning
  • Virksomhedskonstruktion
  • Salg af din virksomhed
  • Køb af virksomhed

Generationsskifte

Et generationsskifte er en svær overvejelse og rigtig mange – alt for mange – kommer i gang for sent.

Små og mellemstore virksomheder (SMV) i Danmark er ikke gode til at få det gjort og planlægge et sådan i god tid. Vi er behjælpelig med en god proces.

Via Erhvervshusene i Danmark er vi ”prækvalificeret” til at gennemføre den proces der skal til, og vi kan i mange tilfælde være medvirkende via Erhvervshusene til at gennemføre hele planlægnings- og forberedelsesforløbet via tilskud, således at din virksomhed blot skal betale 50% af vores faktura.

Det beror naturligvis på en bevilling fra dit lokale Erhvervshus, men det kan vi også være bindeled til.

Et forløb deles ofte op i 2. Det første forløb er en afklarings fase, hvor vi gennemgår din virksomhed, ser på forretningsplanen, hvis den ikke findes, udarbejder vi denne. Analyserer din virksomhed og taler rigtig meget om, hvad du som virksomhedsejer skal bagefter. Vi er behjælpelig med at klarlægge de udfordringer der måtte være i virksomheden, samt i et evt. forløb for selve generationsskiftet.

Den anden del omhandler en strategiudvikling på baggrund af de foretagne analyser, som typisk kan være SWOT, PEST, 7S, konkurrentanalyse etc. Vi har en fast struktur i strategiforløbet, som giver os en god proces med jer.

Ofte kan det med fordel gøres ved at inddrage nøglemedarbejdere i denne strategiproces, det gør ofte processen bedre og det betyder, at den færdige strategi lever længere i virksomheden, da de involverede ofte tager ejerskab på strategien.

Vi gennemfører også en risiko analyse af virksomheden – her sætter vi spot på de risici der måtte være i fremtiden.

I nogle tilfælde bruger vi også denne fase til at indgå i dialog med finansieringspartnere og her drøfter en fremtidig finansieringsstrategi, således at alt er tilrettelagt.

Til sidst udarbejder vi et overslag på en værdisætning, som vi altid stemmer af med virksomhedens revisor.

Salgsmodning

En salgsmodning kan være mange elementer fra ovenstående omkring Generationsskifte.

Når det har sin egen overskrift, er det ud fra hypotesen om, at en yngre virksomhedsejer ikke tænker generationsskifte.

Derfor er værktøjerne typisk de samme.

Via Erhvervshusene i Danmark er vi ”prækvalificeret” til at gennemføre den proces der skal til, og vi kan i mange tilfælde være medvirkende via Erhvervshusene til at gennemføre hele planlægnings- og forberedelsesforløbet via tilskud, således at din virksomhed blot skal betale 50% af vores faktura.

Det beror naturligvis på en bevilling fra dit lokale Erhvervshus, men det kan vi også være bindeled til.

Et forløb deles ofte op i 2. Det første forløb er en afklaring fase, hvor vi gennemgår din virksomhed, ser på forretningsplanen, hvis den ikke findes, udarbejder vi denne. Analyserer din virksomhed og taler rigtig meget om, hvad du som virksomhedsejer skal bagefter. Vi er behjælpelig med at klarlægge de udfordringer der måtte være i virksomheden, samt i et evt. forløb for selve generationsskiftet.

Den anden del omhandler en strategiudvikling på baggrund af de foretagne analyser, som typisk kan være SWOT, PEST, /S, konkurrentanalyse etc. Vi har en fast struktur i strategiforløbet, som giver os en god proces med jer.

Ofte kan det med fordel gøres ved at inddrage nøglemedarbejdere i denne strategiproces, det gør ofte processen bedre og det betyder, at den færdige strategi lever længere i virksomheden, da de involverede ofte tager ejerskab på strategien.

Vi gennemfører også en risiko analyse af virksomheden – her sætter vi spot på de risici der måtte være i fremtiden.

I nogle tilfælde bruger vi også denne fase til at indgå i dialog med finansieringspartnere og her drøfter en fremtidig finansieringsstrategi, således at alt er tilrettelagt.

Til sidst udarbejder vi et overslag på en værdisætning, som vi altid stemmer af med virksomhedens revisor.

Virksomhedskonstruktion

Rådgivning om din virksomhedskonstruktion, udvikling til næste niveau eller klargøring til generationsskifte eller anden ændring.

Valg af virksomhedskonstruktion sker ofte i etableringsfasen, og det kræver revisor og advokatarbejde. Taler vi derimod om valg af virksomhedskonstruktion i udviklingsfasen og valg af virksomhedskonstruktion for virksomheder med ønske om generationsskifte eller salg, ligger der rigtig mange forhold, som kan afklares af en ekspert, der har erfaring med og har drevet virksomhed i forskellige juridiske set-up. Du kan få god sparring fra mig på løsning og udvikling af dette.

Et generationsskifte er en stor opgave både for virksomheden og for konsulenten samt øvrige rådgivere. Jeg samarbejder med juridiske eksperter og revisorer om denne proces og gerne dem virksomheden i forvejen arbejder med.

Men i gennemførelsen vil der altid skulle benyttes advokat og/eller revisor.

Salg af din virksomhed

Når først forberedelsen er foretaget i en af de ovenfor nævnte punkter, er din virksomhed klar til et salg.

Schiøtt Management er ikke en decideret virksomhedsmægler med et setup til at håndterer dette ud fra data- baser og lign.

Men vi har erfaring med virksomhedssalg og har bistået ved flere lejligheder til en gennemførelse af et sådanne.

Ofte sker det i de tilfælde hvor virksomhedsejeren har en god ide om hvem der kunne være potentielle købere. Ud fra en sådan liste har vi erfaring i håndtering af et forløb. Vi går i dialog med de pågældende, stiller et datarum til rådighed for en Due-dillingece proces og medvirker i forhandlingerne som virksomheden mand på opgaven.

Det vil altid være en vanskelig opgave for virksomheden selv at sælge og forhandle med en mulig køber. Schiøtt Management er ikke personligt involveret i de virksomheder vi medvirker til at sælge og det har ofte den konsekvens, at vi er mere objektive og ikke emotionelle i forhandlingsforløbet.

Selve papirarbejdet – når begge parter er enige om vilkårene skal udarbejdes af en advokat.

Skatterådgivningen ved et salg skal altid være fra virksomhedens egen revisor.

Køb af virksomhed

Står du og skal købe en virksomhed, kan Schiøtt Management også være behjælpelig. Du har et emne, som du evt. gerne vil købe og vi medvirker sammen med dig i forhandlingerne med sælger, således at du får de rigtige oplysninger stillet til rådighed, at forhandlingerne går uproblematisk og seriøst.

Vi  medvirker også gerne ved møde med revisor, bank og advokat.

Som ved virksomhedssalg anbefaler vi altid, at den økonomiske rådgivning foretages af en revisor og det juridiske af en advokat.

Vi er gerne behjælpelig med at finde en sådan til dig.