Udviklingsprocesserne i din virksomhed handler om strategiudvikling og forretningsudvikling, dertil kommer de HR relaterede processer der handler om din organisation, dit medarbejderteam, hvordan de spiller sammen og din ledelsesstil. Det vil sige, hvordan du er som menneske og leder og ikke mindst hvordan du får lederteamets relationer og samarbejde til at blive optimalt.

  • Strategiudvikling
  • Forretningsudvikling
  • For dit medarbejderteam
  • Rekruttering
  • Om egen ledelsesstil
  • Lederteamets relationer og samarbejde

Strategiudvikling

Strategi er virksomhedens vigtigste milestone. Hvis ikke vi har en strategi med nogle mål, så bliver det svært at drive og udvikle virksomheden.

Vi gør os meget umage hver dag, og når vi skal arbejde med strategi er det vigtigt, at det bliver der, hvor det sker i din virksomhed.

Der skal sættes et hold, afklares hvem det er, der arbejder med strategien i netop din virksomhed, og hvem der ejer strategien. Alt efter din virksomheds størrelse vælges en projektleder, dernæst et team der arbejder med strategien. Hvis din virksomhed er stor, skal der også være en styregruppe. Men vi tilpasser disse forberedelser sammen med dig og med direkte afsæt i din situation og virksomheds størrelse.

Vigtigt er også, hvornår din bestyrelse kommer i spil – er de en del af teamet i denne proces – i små virksomheder bør de være det.

Dernæst sætter vi struktur på processen – den røde tråd.

Først skal der arbejdes med strategisk analyse, her anvender vi en række modeller, som passer præcis til din virksomhed, branche og størrelse. Analysefasen er vigtig, springer vi denne over, får du svært ved at implementere din strategi. Der er eksterne strategifaktorer vi skal se på, og der er interne strategifaktorer – det hele samles og giver nogle svar på de forandringsbehov, vi skal forstå for at blive klar til næste fase.

Når analysen er foretaget, kan vi meget klart formulere virksomhedens : Mission, Vision og værdigrundlag.

Måske du allerede har dette – men vi tjekker op efter analysen.

Dernæst skal selve strategien udformes, også her har vi en række værktøjer til forskellige processer i din virksomhed.

Processen giver dig alt i alt strategiske mål og handlekraft til det daglige arbejde, der vil give dig et et sundt grundlag for din virksomhedsdrift.

Forretningsudvikling

Mange virksomhedsledere mener, at strategi og forretningsudvikling er det samme. Både og. Man kan godt sige, at strategien også udvikler forretningen – men vigtigst – forretningen udvikler ikke strategien.

En forretningsudvikling kan være en langt mindre proces, hvis man rent faktisk har en strategi.

Det kan også blot være en slags servicetjek på det, man gør. Tjener vi på de rigtige produkter og serviceydelser. Kan vi optimere lidt her og der. Denne proces vil i det fleste tilfælde ikke involvere en stor mængde personer i virksomheden – blot ledelsen eller bestyrelsen.

Forretningsudvikling kan også bruges, hvis man i strategien ikke klart har defineret, hvad udviklingen præcis skal være, men at man gerne vil vækste. Så kan vi i denne proces finde frem til, hvilket områder, produkter og serviceydelser, markeder eller andet skal vi kigge ind i.

Forretningsudvikling kan i mange tilfælde også blot være en dialog mellem konsulent og direktør.

For dit medarbejderteam

Jeg arbejder med et testværktøj, der afdækker medarbejdernes personlighed og samarbejdsevne. Ligeledes kan jeg foretage en kognitiv test.

Når du skal sammensætte dit team – eller udvikle dit hold, så er det vigtigt, at du som leder kan se, at de supplerer hinanden godt og passer sammen. Derfor kan det være nyttigt at få afdækket dette.

Rekruttering

Når du skal rekruttere, kan vi opstille nogle kriterier og derefter teste mulige kandidater op mod dette. En proces og et værktøj der kan minimere fejlansættelser. Værktøjet kan aldrig måle kemi, det kan kun en god samtale og derefter virkeligheden, hvorfor en prøvetid også altid er nyttig,

Om egen ledelsesstil

Kender du dig selv ? – de fleste vil sige ja til dette spørgsmål. Men er det også det korrekte svar.

Ved at gennemføre test kan vi sammen blive klogere på netop din personlighed og dermed også din ledelsesstil.

Vi kan arbejde med, at vende dine ”skyggesider”, til fordele.

Vi kan åbne dit ”blinde” felt og gøre dig mere bevidst om, hvem du er, og hvordan du virker på andre mennesker.

Vi finder frem til områder, der skal arbejdes og trænes med, jo mere du træner des bedre bliver du.

Lederteamets relationer og samarbejde

Et team er en vigtig faktor i din virksomhed. Kender de hinanden og kan de samarbejde og spille hinanden gode i det daglige arbejde.

Her handler det om selvindsigt og forståelse.

Vi kan teste et team i dette samarbejde og gennemføre forskellige sessioner med øvelser og forskellige afklarende snakke og spil, der gør os klogere på menneskerne i teamet. Når man kender styrker og svagheder bliver det bare meget nemmere at spille hinanden gode

Værktøjet er også meget anvendeligt, når der efterfølgende skal ansættes nye medarbejdere i teamet, ved at opstille kriterier inden rekrutteringen kan vi teste og finde frem til den person der passer bedst ind.

Vi kan ligeledes supplerer med kognitiv test på medarbejdere og ikke mindst ansøgere.

Ønsker du at dit team skal blive bedre sammen og der skal teambuilding til, så samarbejder jeg med en række kompetente personer, der kan supplere min del med nogle praktisk øvelser ude i terræn.