• Driftsledelse, optimering og udvikling
 • Kvalitetsledelse
 • Virksomhedskonstruktion og klargøring til generationsskifte
 • Interim ledelse
 • Kritiske situationer med medier eller andet

Driftsledelse, optimering og udvikling

Driftsledelse

Hjælp til driftsledelse, optimering og måske turn-around af din virksomhed

Opgaver som alle kræver en stor indsats, og som i mange tilfælde kan være svære for daglig ledelse at finde tid til, hvor der ofte går mere drift i den end egentlig ledelse og udvikling.

Det er klassisk for mange virksomhedsledere, at driften overtager ledelsesopgaven. Det kan derfor være en god idé at få en konsulent til at hjælpe med at se ud af driften og ind i ledelsesopgaven.

Det er en styrke at kende sine svagheder, og det er helt almindeligt at få professionel hjælp til at arbejde med din ledelsesopgave til gavn for virksomheden.

Optimering

Hvordan optimerer man en virksomhed. Det er der mange gode måder at gøre på. Og der er næsten også lige så mange forkerte.

Der er forskel på optimering, som i nogle tilfælde fortolkes som besparelser. Dem, der bruger ”salamimetoden” til reduktion af omkostninger, optimerer ikke. Optimering er at være fornuftig med sine omkostninger på en måde, så der stadig kan skabes udvikling.

Vi skal måske beskrive nogle processer og procedurer, så der bliver fuld klarhed over, hvem der laver hvad, og undgår at have to der laver det samme, og to som modarbejder hinanden. En synlig og bevidst organisation kan med simple greb optimere sin dagligdag og derigennem få en mere effektiv drift.

Udvikling

Udvikling kan være en situation, hvor din virksomhed vækster og har brug for ekstra øjne på selve organisationen i din virksomhed. Det handler om at have de rette kompetencer og ressourcer på det rette tidspunkt.

Med det forstås, at din organisation skal være konstrueret, så de rigtige jobtyper er etableret og korrekt placeret i organisationen på det rigtige tidspunkt i vækstfasen, dernæst at omgivelser og de øvrige ressourcer understøtter det. Derfra kan du rekruttere i tide og få afklaret til hvilke stillinger, der skal bemandes og i hvilken rækkefølge.

En udvikling skal planlægges og styres. Det gøres oftest via en strategi. Før du udarbejder en strategi, skal du bruge tid på at analysere, din virksomhed og din omverden – dermed kan du mere præcist udarbejde en strategi, der også virker.

Jeg hjælper i både analysedelen og ved selve strategiudformningen, vi har værktøjer til alle dele af processen, så I kommer godt i mål.

Kvalitetsledelse

Kvalitetsledelse ISO 9001:2015

Alle taler om kvalitet, og rigtig mange har den opfattelse, at de laver kvalitetsledelse hver dag. Det er der også rigtigt mange, der gør.

Det kan omvendt også være, at du tror, du laver kvalitetsledelse, men faktisk ikke gør det – alene fordi du mangler systemer til at dokumentere kvalitetsledelsen.

I Danmark findes der en række systemer til at hjælpe os. Den mest kendte er Dansk Standard, som har været medudvikler på den europæiske standard ISO9001:2015.

Her kan virksomheder relativ enkelt – men dog med en stor indsats – få nogle værktøjer og systemer, således at de kan dokumentere kvalitetsledelse og certificeres heri.

Jeg hjælper dig med at gøre din virksomhed klar til at blive certificeret.

Forløbet er individuelt skræddersyet, vi starter der, hvor du er nået til.

Jeg løfter jer igennem med:

 • dialog,
 • sparring og
 • interviews,

så din virksomhed får udarbejdet den nødvendige kvalitetsdokumentation – og vi ved, at din virksomhed går godt igennem audit.

Virksomhedskonstruktion og klargøring til generationsskifte

Rådgivning om din virksomhedskonstruktion, udvikling til næste niveau eller klargøring til generationsskifte.

Valg af virksomhedskonstruktion sker ofte i etableringsfasen, og det kræver revisor og advokatarbejde. Taler vi derimod om valg af virksomhedskonstruktion i udviklingsfasen og valg af virksomhedskonstruktion for virksomheder med ønske om generationsskifte, ligger der rigtig mange forhold, som kan afklares af en ekspert, der har erfaring med og har drevet virksomhed i forskellige juridiske set-up. Du kan få god sparring fra mig på løsning og udvikling af dette.

Et generationsskifte er en stor opgave både for virksomheden og for konsulenten samt øvrige rådgivere. Jeg samarbejder med juridiske eksperter og revisorer om denne proces og gerne dem virksomheden i forvejen arbejder med.

Interim ledelse

Jeg løser opgaver som interim leder på timebasis eller fast antal dage per uge/måned. Løsningen er målrettet den mindre og mellemstore virksomhed, der har et akut behov. Der kan være flere grunde til at have et akut behov.

Det kan være

 • sygdom hos ledelsen,
 • opsigelse som skaber en akut mangel på ledelse,
 • generationsskifte
 • vækst
 • andre årsager.

Kritiske situationer med medier eller andet

Driver du en virksomhed, der med en sag, leverance eller andet pludselig bliver eksponeret for pressen, og hvor tingene virkelig brænder på, så har jeg erfaring og ekspertise i at håndtere sådanne situationer. Jeg kan være dig behjælpelig på stedet, når det sker og lave krisestyring, så din virksomhed og dine medarbejdere kommer godt igennem.

Der er en række vigtige faktorer og forhold der skal håndteres, det skal ofte gå stærkt og være 100% korrekt, så situationen ikke går ud af kontrol.

Udkald 112 – kritiske situationer – kan udløse dobbelt timetakst, da den slags opgaver sjældent er forudset og kan betyde udsættelse af andre opgaver.