Varighed: 2-4 timer

Lederteamet spiller en vigtig rolle i din virksomhed.

· Kender I hinanden – og kan I samarbejde?

· Evner I at spille hinanden gode i det daglige arbejde?

Det handler om selvindsigt, forståelse og tolerance for kollegaen og lysten til at bygge relationer med hinanden.

Vi kan teste et lederteam i dette samarbejde og gennemføre forskellige sessioner med øvelser og afklarende opgaver, hvor samtaler og spil er en del af øvelserne, der gør jer klogere på de mennesker, I er. Når man kender hinandens styrker og udfordringer, bliver det meget nemmere at spille hinanden gode.

Værktøjet er også meget anvendeligt, når der efterfølgende skal ansættes nye medarbejdere i lederteamet, ved at opstille kriterier inden rekrutteringen, kan vi teste og finde frem til den person, der passer bedst ind i jeres team. Vi kan supplere med en kognitiv test, der giver et indtryk af andre dele af jeres intelligens, hvis det ønskes, men den er ikke vigtig for jeres sociale intelligens herunder jeres samarbejde og relationer.

Form: Forud for workshoppen udfylder hver deltager en profilanalyse og modtager individuel feedback. På selve workshoppen drøftes teamets styrker og udfordringer, og der udarbejdes leveregler for teamets samarbejde fremadrettet.

Effekt: Indsigterne hos den enkelte om sig selv og i teamet frigiver energi og kræfter til dagligdagens udfordringer. Levereglerne vil give jer retning for, hvordan I holder hinanden op på den gode udvikling.