Varighed: Min. 2 x 3 timer og ofte mere efter aftale

En af bestyrelsens vigtige opgaver er at definere en strategi for virksomheden – en retning.

Alt afhængig af virksomhedens størrelse, så er det i de fleste små og mellemstore virksomheder, bestyrelsen, der arbejder med strategien, i tæt samarbejde med ledelsen. I de store virksomheder, er det den samlede direktion der primært arbejder med strategien frem til nogle meget færdige oplæg, som bestyrelsen i denne type virksomheder stort set kun godkender.

I den strategiworkshop som jeg tilbyder, kommer vi ind i arbejdet på en grundig og enkel måde. Det vil her være godt, hvis både ledelsen af virksomheden og den samlede bestyrelse deltager. Varigheden kan vi aftale og definere hen ad vejen. Man kan med fordel også lægge workshoppen over flere hele eller halve dage/aftener, hvor der er tid til, at ledelsen og bestyrelsen kan arbejde videre ikke kun på workshoppen men også mellem de enkelte workshops.

Form: Workshoppen er en vekselvirkning mellem præsentation, dialog, data- og modelanalyse, der også ofte rummer konkurrent- og markedsanalyse og diskussion.

Resultat: Den samlede proces vil opleves meget konkret og direkte brugbart for virksomheden med en plan klar til implementering.